Izvješće o kvaliteti prirodnog plina - 2021


1. Propisani parametri standardne kvalitete plina:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF]88/1939/20100/21).

 

Sastav_plina_2021

Sastav_plina_MU_2021

2. Izmjereni parametri kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustav:

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF]88/1936/20100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF]88/19 , 36/20100/21) Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. Koprivnica u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:

Mjesec I polumjesečna II polumjesečna Cijeli mjesec
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

 

Priključenik na TS Šifra priključka Naziv priključka
PLIN PROJEKT D.O.O. NOVA GRADIŠKA 783 Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci
PLIN PROJEKT D.O.O. NOVA GRADIŠKA 1288 Nova Gradiška

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja:

 

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti
siječanj
veljača
ožujak
travanj
svibanj
lipanj
srpanj
kolovoz
rujan
listopad
studeni
prosinac

Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama:

Hidraulička cjelina Oznaka mjesta uzorkovanja
primarna sekundarna
Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci 013-1 018-1
Nova Gradiška:    
> Lipovljani - 4 bar - Lipovljani 016-1 008-4
> Nova Gradiška - 4 bar - Nova Gradiška 011-1 008-3
> Nova Kapela - 4 bar - Nova Kapela 011-1 008-3

 

Utvrđena donja ogrjevna vrijednost plina za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina:

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja

Razdoblje

Ulazi u distributivni sustav

Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci

Nova Gradiška

 

kWh/m3

MJ/m3

kWh/m3

MJ/m3

01.01.-15.01.

9,705246

34,939

9,694279

34,899

16.01.-31.01.

9,707002

34,945

9,690715

34,887

01.01.-31.01.

9,706164

34,942

9,692421

34,893

01.02.-15.02

9,696575

34,908

9,678528

34,843

16.02.-28.02.

9,712743

34,966

9,692948

34,895

01.02.-28.02.

9,703642

34,933

9,684496

34,864

01.01.-28.02.

9,704929

34,938

9,688854

34,88

01.03.-15.03.

9,716696

34,98

9,725384

35,011

16.03.-31.03.

9,706106

34,942

9,267646

33,364

01.03.-31.03.

9,71128

34,961

9,494185

34,179

01.01.-31.03.

9,707036

34,945

9,629202

34,665

01.04.-30.04

9,697661

34,912

9,702066

34,927

16.04.-30.04.

9,695392

34,903

9,695295

34,903

01.04.-30.04.

9,696723

34,908

9,698952

34,916

01.05.-15.05.

9,697169

34,91

9,705127

34,938

16.05.-31.05.

9,695717

34,905

9,681252

34,853

01.05.-31.05.

9,696481

34,907

9,693249

34,896

01.04.-31.05.

9,696666

34,908

9,696765

34,908

01.06.-15.06.

9,711695

34,962

9,779917

35,208

16.06.-30.06.

9,758912

35,132

9,788433

35,238

01.06.-30.06.

9,732726

35,038

9,783825

35,222

01.04.-30.06.

9,699901

34,919

9,715332

34,975

01.07.-15.07.

9,792456

35,253

9,768476

35,167

16.07.-31.07.

9,756426

35,123

9,762483

35,145

01.07.-31.07.

9,772153

35,18

9,763763

35,15

01.-08.-15.08

9,737723

35,056

9,732871

35,038

16.08.-31.08.

9,720144

34,993

9,694555

34,9

01.08.-31.08.

9,725872

35,013

9,709217

34,953

01.07.-31.08.

9,745041

35,082

9,737885

35,057

01.09.-15.09.

9,761302

35,141

9,870691

35,534

16.09.-30.09.

9,763611

35,149

9,739226

35,061

01.09.-30.09.

9,762702

35,146

9,79781

35,272

01.07.-30.09.

9,752986

35,111

9,760919

35,139

01.10.-15.10.

9,684165

34,863

9,71756

34,983

16.10.-31.10.

9,658287

34,77

9,672912

34,822

01.10.-31.10.

9,668492

34,807

9,690721

34,887

01.11.-15.11.

9,880799

35,571

9,875835

35,553

16.11.-30.11.

9,830204

35,389

9,851654

35,466

01.11.-30.11

9,854285

35,475

9,863114

35,507

01.10.-30.11.

9,766222

35,158

9,784266

35,223

01.12.-15.12.

9,672746

34,822

9,672122

34,82

16.12.-31.12.

9,61963

34,631

9,665674

34,796

01.12.-31.12.

9,644917

34,722

9,668925

34,808

01.10.-31.12.

9,718271

34,986

9,740296

35,065

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/1888/19 , 36/20100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je protekao kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

Grafički prikaz tablično prikazanih podataka:

PPPP_Graficki_polumjesecno_2021

PPPP_Graficki_mjesecno_2021

 0800 200 225
Prijava stanja brojila - E-mail
  plinprojekt@plinprojekt.hr
Prijašnje stanje brojila:
Trenutno stanje brojila:
Cijena potrošenog plina (A):
Fiksna mj. naknada (B):
Porezna osnovica (A+B):
PDV (25%):
UKUPNO:

Plin Projekt portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Plin Projekt se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Plin Projekt može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Plin Projekt koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. Plin Projekt portal obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. Plin Projekt se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Plin Projekt portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela Plin Projekt portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Plin Projekt portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Plin Projekt portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Autorska prava

Plin Projekt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Moslavina Plin portala i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je Plin Projekt povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Kontakt

Više informacija o pravilima korištenja Plin Projekt portala možete dobiti na e-mail adresi plinprojekt@plinprojekt.hr.