Izvješće o kvaliteti prirodnog plina - 2022


1. Propisani parametri standardne kvalitete plina:

Kvaliteta plina odnosi se na kemijski sastav plina i ogrjevnu vrijednost plina odnosno na parametre standardne kvalitete plina koji su propisani Općim uvjetima za opskrbu plinom (NN br. 50/18 [PDF]88/1939/20100/21).

 

Sastav_plina_2021

Sastav_plina_MU_2021

2. Izmjereni parametri kvalitete plina za ulaze u distribucijski sustav:

Od 1. listopada 2019. godine u primjeni je sustav praćenja kvalitete plina kromatografima u skladu s izmjenama i dopunama mrežnih pravila te je izmijenjen i način objave informacija o kvaliteti plina.

Plinacro od 01. listopada 2019. , Sukladno Mrežnim pravilima transportnog sustava, objavljuje informacije o sustavu za praćenje kvalitete plina i o utvrđenoj kvaliteti plina [link – Plinacro].

Sukladno čl. 57. st. 4. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18 [PDF]88/1936/20100/21) utvrđivanje kvalitete plina na ulazima u distribucijski sustav koji su ujedno i izlazi iz transportnog sustava obveza je operatora transportnog sustava, Plinacro d.o.o. Zagreb, a provodi se u skladu s odredbama Mrežnih pravila transportnog sustava.

Sukladno čl. 57. st. 9. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/18[PDF]88/19 , 36/20100/21) Koprivnica plin – distribucija plina d.o.o. Koprivnica u svojstvu operatora distribucijskog sustava za ulaze u distribucijski sustav koji su dio skupnog izlaza iz transportnog sustava objavljuje na internetskoj stranici pregled utvrđenih parametara kvalitete plina kako slijedi:

Tablica 1. Podaci o količinski ponderiranoj srednjoj donjoj ogrijevnoj vrijednosti za dva polumjesečna i cijelo mjesečno razdoblje:

Mjesec I polumjesečna II polumjesečna Cijeli mjesec
siječanj
veljača    
ožujak      
travanj      
svibanj      
lipanj    
srpanj      
kolovoz      
rujan      
listopad      
studeni      
prosinac    

 

Priključenik na TS Šifra priključka Naziv priključka
PLIN PROJEKT D.O.O. NOVA GRADIŠKA 783 Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci
PLIN PROJEKT D.O.O. NOVA GRADIŠKA 1288 Nova Gradiška

Tablica 2. Srednje dnevne vrijednosti utvrđenih parametara kvalitete plina po mjestu uzorkovanja: 

 

Mjesec Srednje dnevne vrijednosti
siječanj
veljača
ožujak  
travanj  
svibanj  
lipanj  
srpanj  
kolovoz  
rujan  
listopad  
studeni  
prosinac  

 

Oznake mjesta uzorkovanja Srednjih dnevnih vrijednosti prema hidrauličkim cjelinama: 

Hidraulička cjelina Oznaka mjesta uzorkovanja
primarna sekundarna
Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci 013-1 018-1
Nova Gradiška:    
> Lipovljani - 4 bar - Lipovljani 016-1 008-4
> Nova Gradiška - 4 bar - Nova Gradiška 011-1 008-3
> Nova Kapela - 4 bar - Nova Kapela 011-1 008-3

 

Utvrđena donja ogrjevna vrijednost plina za svaki dio distribucijskog sustava koji je jedinstvena hidraulička cjelina:

Prosječna ponderirana vrijednost izmjerenih donjih ogrjevnih vrijednosti na temelju polumjesečnih izvještaja

 

Razdoblje Ulazi u distributivni sustav
Donji Andrijevci - 3 bar - Donji Andrijevci Nova Gradiška
  kWh/m3 MJ/m3 kWh/m3 MJ/m3
01.01.-15.01. 9,656974 34,765 9,687385 34,875
16.01.-31.01. 9,606404 34,583 9,619774 34,631
01.01.-31.01. 9,629188 34,665 9,649944 34,74
01.02.-15.02 9,716375 34,979 9,738512 35,059
16.02.-28.02.        
01.02.-28.02.        
01.01.-28.02.        
01.03.-15.03.        
16.03.-31.03.        
01.03.-31.03.        
01.01.-31.03.        
01.04.-30.04        
16.04.-30.04.        
01.04.-30.04.        
01.05.-15.05.        
16.05.-31.05.        
01.05.-31.05.        
01.04.-31.05.        
01.06.-15.06.        
16.06.-30.06.        
01.06.-30.06.        
01.04.-30.06.        
01.07.-15.07.        
16.07.-31.07.        
01.07.-31.07.        
01.-08.-15.08        
16.08.-31.08.        
01.08.-31.08.        
01.07.-31.08.        
01.09.-15.09.        
16.09.-30.09.        
01.09.-30.09.        
01.07.-30.09.        
01.10.-15.10.        
16.10.-31.10.        
01.10.-31.10.        
01.11.-15.11.        
16.11.-30.11.        
01.11.-30.11        
01.10.-30.11.        
01.12.-15.12.        
16.12.-31.12.        
01.12.-31.12.        
01.10.-31.12.        

 

Utvrđena, izmjerena donja ogrjevna vrijednost izražena u kWh/m3 predstavlja vrijednost koja služi za pretvaranje kubika (m3) očitanih na mjernim instrumentima (brojilima) u energiju (kWh). Temeljem čl. 58. Mrežnih pravila plinskog distribucijskog sustava (NN br. 50/1888/19 , 36/20100/21) energija isporučenog plina utvrđuje se kao cjelobrojna vrijednost, umnoškom plina koji je proteko kroz obračunsko mjerno mjesto, izražen u kubicima (m3) kao cjelobrojna vrijednost i iznosa donje ogrjevne vrijednosti (kWh/m3) u skladu s objavljenim izvješćem zaokruženo na šest decimalnih mjesta.

Grafički prikaz tablično prikazanih podataka:

PPPP_Graficki_polumjesecno_2022

PPPP_Graficki_mjesecno_2022

 0800 200 225
Prijava stanja brojila - E-mail
  plinprojekt@plinprojekt.hr
Prijašnje stanje brojila:
Trenutno stanje brojila:
Cijena potrošenog plina (A):
Fiksna mj. naknada (B):
Porezna osnovica (A+B):
PDV (25%):
UKUPNO:

Plin Projekt portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Plin Projekt se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Plin Projekt može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Plin Projekt koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. Plin Projekt portal obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. Plin Projekt se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Plin Projekt portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela Plin Projekt portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Plin Projekt portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Plin Projekt portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Autorska prava

Plin Projekt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Moslavina Plin portala i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je Plin Projekt povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Kontakt

Više informacija o pravilima korištenja Plin Projekt portala možete dobiti na e-mail adresi plinprojekt@plinprojekt.hr.