Zahtjev za ugradnju dodatnog plinomjera


I. Zahtjev za priključenje na plinsku mrežu

Zahtjev se može ispuniti:

  • U  prostorijama Plin Projekt-a, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška

  • Preuzimanjem dokumentacije, te dostavom na adresu Plin Projekt-a.

Molbu se može podnijeti svaki radni dan u periodu od 7.00 do 15.00

Od dokumentacije pripremite:

PRESLIKU AKTA O ODOBRENOM GRAĐENJU – bez ovog dokumenta priključenje NIJE MOGUĆE

Za već izgrađene građevine:

  • kopiju pravomoćne građevinske dozvoli, ili

  • kopiju rješenja o uvjetima građenja, ili

  • kopiju potvrde glavnog projekta, ili

  • kopiju izvedenog stanja, ili

  • kopiju potvrde izvedenog stanja (dokument izdaje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša)

Za građevine izgrađene prije 15. veljača 1968:

  • kopija uvjerenja Državne geodetske uprave da je građevina evidentirana u katastru, (dokument izdaje Područni ured za katastar)

DOKAZ O VLASNIŠTVU - Kopija vlasničkog lista ne stariji od 1 mjesec (izdaje Gruntovnica)

KOPIJA KATASTARSKOG PLANA  - ne stariji od 6 mjeseci (dokument izdaje Područni ured za katastar)

STROJARSKI PROJEKT PLINSKE INSTLACIJE - dokument izrađuju ovlašteni inženjeri strojarstva (jedan primjerak ostaje trajno u arhivi Plin Projekt-a)

POPIS STAMBENIH I/ILI POSLOVNIH JEDINICA - za višestambene i/ili poslovne građevine – elaborat o etažiranju

PUNOMOĆ ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA - Ukoliko u vašu korist priključenje ugovara druga pravna ili fizička osoba (dokument mora biti ovjeren kod javnog bilježnika)

SUGLASNOST ZA PRIKLJUČENJE - za potrošače sa područja općine Popovače i općine Velike Ludine dužni su dostaviti suglasnost za spajanje na postojeću plinsku mrežu (dokument izdaju Općine prema mjestu stanovanja)

II. Izrada ponude i sklapanje ugovora

Po zaprimljenom zahtjevu kontaktirat ćemo Vas i dogovoriti izlazak našeg djelatnika koji će odrediti tehničko rješenje kućnog priključka za Vaš objekt. Na osnovu izvida na terenu izradit ćemo Vam troškovnik i ugovor.

III. Ugradnja dodatnog plinomjera

Po završetku radova na mjerenom djelu plinske instalacije, ovlašteni plinoinstalater mora prijaviti unutarnju instalaciju. Podnosi pismenu prijavu o završetku radova, atestnu dokumentaciju za ugrađeni materijal, popis ispravnih spojenih plinska trošili, ispitne izvještaje za izgrađenu instalaciju te atest dimnjačara za trošila koja su spojena na dimnjak. Ukoliko su zadovoljeni svi navedeni uvjeti pristupit će se montaži  dodatnog plinomjera, ispitivanju plinske instalacije i puštanju plina.

 

 0800 200 225
Prijava stanja brojila - E-mail
  plinprojekt@plinprojekt.hr
Prijašnje stanje brojila:
Trenutno stanje brojila:
Cijena potrošenog plina (A):
Fiksna mj. naknada (B):
Porezna osnovica (A+B):
PDV (25%):
UKUPNO:

Plin Projekt portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Plin Projekt se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Plin Projekt može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Plin Projekt koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. Plin Projekt portal obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. Plin Projekt se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Plin Projekt portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela Plin Projekt portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Plin Projekt portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Plin Projekt portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Autorska prava

Plin Projekt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Moslavina Plin portala i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je Plin Projekt povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Kontakt

Više informacija o pravilima korištenja Plin Projekt portala možete dobiti na e-mail adresi plinprojekt@plinprojekt.hr.