Trgovačko društvo Plin Projekt d.o.o. sa sjedištem u Novoj Gradiški, Alojzija Stepinca 36 , OIB: 42679240944 kao Voditelj obrade, dalje u tekstu: („Plin Projekt“) u skladu sa načelom transparentnosti i odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podatka (GDPR) dana 15.09.2020 donosi slijedeća:

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

1. UVOD

Zaštita osobnih podataka naših postojećih i budućih korisnika usluge opskrbe plinom poseban je interes društva Plin Projekt. Pravila privatnosti imaju svrhu da Vam na jasan i jednostavan način objasne koje osobne podatke prikupljamo, na koliko dugo ih prikupljamo, zašto ih prikupljamo, tko ima pristupa vašim podacima, koja prava vi imate te na koji način ih možete iskoristiti. Kad prikupljamo vaše osobne podatke ili kad ih dijelite s nama, upotrebljavamo ih u skladu s ovim Pravilima. O mogućim izmjenama i dopunama Pravila biti ćete pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama Plin Projekt.

Pažljivo pročitajte ova Pravila te ako imate pitanja ili nedoumice u vezi s osobnim podacima, obratite nam se na e-mail plinprojekt@plinprojekt.hr

 

2. ŠTO SU OSOBNI PODACI?

„Osobni podaci” su informacije pomoću kojih vas je moguće identificirati izravno (npr. vaše ime) ili neizravno (npr. putem pseudonima). Drugim riječima, osobni podaci uključuju podatke kao što su adresa e-pošte / kućna adresa / broj mobilnog telefona/ OIB/ financijski podaci i slično. Osobni podaci mogu uključivati i brojčane identifikatore kao što su IP adresa računala, MAC adresa mobilnog telefona ili kolačići.

2.1 Kako prikupljamo osobne podatke?

Podatke prikupljamo izravno od Vas (npr. kad podnosite zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi plinom, zahtjev za sklapanje ugovora o izgradnji plinskog priključka, zahtjev za sklapanje ugovora o izgradnji mjerno regulatornog seta, zahtjev za promjenu opskrbljivača), putem naših web-mjesta (npr. putem web-obrasca sa očitanje stanja brojila) ili od treće strane (npr. od Hrvatske energetske regulatorne agencije, drugih pravnih osoba koje objavljuju djelatnost opskrbe plinom ili od javno dostupnih izvora kao što su otvorene baze podatka ili drugi podaci u javnom vlasništvu).

Kad obrađujemo osobne podatke, radimo to uz vaš pristanak i/ili radi ispunjenja ugovornih i zakonskih obaveza, i/ili zaštite sigurnosti naših sustava i/ili ispunjenja naših legitimnih interesa („Pravni temelj obrade“), a sve kako je to detaljnije obrazloženo u nastavku ovih Pravila.

2.2 Koje osobne podatke prikupljamo

 Ovisno o svrsi obrade osobnih podataka, obrađujemo i prikupljamo slijedeće osobne podatke:

 ime i prezime 

 1. kontaktni podaci: adresa e-pošte, poštanska adresa, telefonski broj, adresa za dostavu računa, adresa priključka

 2. OIB

 3. datum i mjesto rođenja

 4. podaci sadržani na identifikacijskom dokumentu

 5. podaci o nekretnini ili podaci o pravnom temelju korištenja nekretnine

 6. podaci prikupljeni pomoću kolačića (IP adrese, informacije preglednika, informacije o uređaju, podatke o vašoj upotrebi naših web mjesta; trajanje posjeta;

 7. podaci o načinu i povijesti plaćanja (podaci o dugovanju, postojanju trajnog naloga)

 8. podaci sa specifikacije računa (šifra korisnika, broj obračunskog mjesta)

2.3 Zašto prikupljamo Vaše podatke (Svrha obrade i pravni temelj obrade)?

Plin Projekt obrađuje i prikuplja osobne podatke prvenstveno u svrhu :

A) sklapanja i izvršenja Ugovora o opskrbi prirodnim plinom, Ugovora o izgradnji plinskog priključka, Ugovora o izgradnji mjerno -regulatornog seta između Vas kao Kupca i Plin Projekt kao Opskrbljivača, a što osobito uključuje obradu podataka radi:

isporuke plina, obustave isporuke plina, izdavanja i dostave računa, naplate dospjelih i neplaćenih dugovanja prema ispostavljenim računima, priključenja, sanacije, montaže i demontaže plinomjera i druge mjerne opreme, očitanja stanja plinomjera, otklanjanja smetnji u opskrbi prirodnim plinom, rješavanje reklamacija i prigovora.

B) izvršenja obveza propisanih Zakonom o tržištu plinom (Narodne novine 18/2018, 23/2020), Zakona o energiji (Narodne novine 120/2012, 14/2014, 95/2015, 102/2015, 68/2018) i drugih zakonskih i podzakonskih primjenjivih propisa

C) internih potreba društva Plin Projekt, a što osobito uključuje obradu podataka radi: osiguranja pouzdanosti i sigurnosti rada naših web stranica, mjerenja pouzdanosti isporuke plinom, kontrolu i mjerenje kvalitete isporuke plina, odgovaranja na Vaše upite, mjerenje Vašeg zadovoljstva našim uslugama. Pravni temelj obrade podataka je legitimni interes društva Plin Projekt.

2.4 Tko može pristupiti Vašim osobnim podacima

Možemo dijeliti vaše osobne podatke uz vašu suglasnost ili kada je to potrebno za izvršenje ugovora, i/ili ispunjenja naših zakonskih obveza i/Ili naših legitimnih interesa. Osobne podatke možemo otkriti i kao dio poslovne transakcije poput pripajanja ili prodaje imovine te na zahtjev nadležnih državnih tijela.

Trećim osobama pružamo samo informacije potrebne za ispunjenje svrhe i zahtijevamo da ne upotrebljavaju vaše osobne podatke u druge svrhe. Uvijek dajemo sve od sebe da bismo se uvjerili da treće osobe s kojima poslujemo štite vaše osobne podatke. Na primjer, Vaše podatke možemo podijeliti sa trećim osobama koje nam pomažu u pružanju tehničke podrške, agencijama za naplatu potraživanja, Hrvatskoj regulatornoj agenciji, povezanim društvima iz E.ON Grupe, kojoj pripada i trgovačko društvo Plin Projekt, na način i opsegu dopuštenom važećom regulativom, drugim pravnim osobama koje obavljaju djelatnost opskrbe plinom na području Republike Hrvatske, ovlaštenim pravnim osobama koje obavljaju radove radi priključenja, sanacije, montaže i demontaže plinomjera i/ili plinskih priključaka, ovlaštenim izvođačima za izgradnju plinskog mjernog mjesta. Popis ovlaštenih poslovnih partnera dostupan je na našoj web stranici www.plinprojekt.hr/hr/Ovlasteni-izvodaci

2.5 Koliko dugo pohranjujemo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene zakonite svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Kriteriji za utvrđivanje razdoblja pohrane osobnih podataka obuhvaćaju sljedeće:

1. U koju svrhu prikupljamo osobne podatke?

2. Koji je pravni temelj obrade osobnih podataka?

3. Koliko dugo su osobni podaci potrebni za izvršavanje određene zakonite svrhe? (npr. čuvamo podatke u trajanju ugovornog odnosa, u razdoblju potrebnom za obradu Vašeg upita i/Ili reklamacije, do pravomoćnog okončanja postupka prisilne naplate)

4. Da li podliježemo zakonskoj obvezi čuvanja osobnih podataka? (U tom slučaju čuvamo podatke u zakonom određenom razdoblju)

2.6 Sigurnost i pohrana osobnih podataka

Osobne podatke obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Poduzimamo sve potrebne organizacijske i tehničke mjere kako bi Vaši osobni podatci bili sigurni te kako bi bili zaštićeni su od gubitka, uništenja, mijenjanja, krivotvorenja, manipulacije i/ili nedozvoljenog pristupa. Ako osobne podatke obrađujemo automatski, čuvamo ih u računalnim sustavima koji imaju ograničen pristup i koji se nalaze u našim nadziranim poslovnim prostorijama. Obvezujemo se obavijestiti Vas i nadležno tijelo ukoliko dođe do povrede Vaših osobnih podataka. Poduzimamo mjere kojima osiguravamo da se podaci koje prikupljamo i obrađuju u skladu sa odredbama ovih Pravila i zahtjevima zakona. Ako dijelimo osobne podatke s trećim osobama, koristimo odgovarajuće pravne i tehničke mehanizme da bi vaši osobni podaci bili zaštićeni od povrede.

 

3. POVEZNICE NA WEB MJESTA TREĆIH OSOBA

Naše Internet stranice sadrže poveznice na web-mjesta drugih energetskih subjekata i pravnih osoba koji obavljaju djelatnost distribucije i/Ili opskrbe plinom. Ako putem poveznica posjetite bilo koje od ovih web-mjesta, imajte na umu da ta web-mjesta imaju svoja pravila privatnosti i da mi nismo nadležni ni odgovorni za njih.

 

4. VAŠA PRAVA

4.1. Pravo povući danu privolu

Kada se obrada osobnih podataka temelji na Vašoj privoli, Vaše pravo je da danu privolu povučete u bilo kojem trenutku. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju dane privole prije njezina povlačenja. Privolu može povući putem ove e-mail adrese plinprojekt@plinprojekt.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška.

 4.2. Pravo pristupa osobnim podacima

Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do istih te informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama, primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava, postojanju automatiziranog donošenja odluka.

Zahtjev za pristup podacima možete podnijeti putem ove e-mail plinprojekt@plinprojekt.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta

4.3. Pravo na ispravak netočnih ili nepotpunih podataka i pravo brisanja

Ukoliko su Vaši podaci netočni i/ili neažurni imate pravo tražiti od nas ispravak podataka. Zahtjev za ispravak možete podnijeti putem ove e-mail plinprojekt@plinprojekt.hr U određenim slučajevima imate pravo tražiti brisanje Vaših podataka, odnosno imate tzv. pravo na zaborav. Napominjemo kako pravo na zaborav nije apsolutno pravo. Drugim riječima, imamo pravo odbiti Vaš zahtjeva za brisanje podataka, ako imamo legitimni interes i/ili zakonsku dužnost i/ili pravo čuvati određene podatke. Zahtjev za brisanje možete podnijeti putem ove e-mail adrese plinprojekt@plinprojekt.hr. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta.

4.4. Pravo prigovora na obradu osobnih podataka

Obradi podataka možete prigovoriti u bilo kojem trenutku i kad se obrada podataka temelji na legitimnim interesima. Nakon uloženog prigovora više ne smijemo obrađivati osobne podatke osim ako dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze Vaše interese, prava i slobode ili se podaci obrađuju radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta.

4.5. Pravo na informiranost i prenosivost podataka

Mi smo dužni transparentno i jasno obrađivati Vaše osobne podatke, a Vi imate pravo primati lako razumljive informacije o tome kako upotrebljavamo Vaše podatke. U tu svrhu smo objavili ova Pravila, a kako bi Vam na što jednostavniji i transparentniji način objasnili koje podatke prikupljamo i zašto. Napominjemo kako nam se za sva dodatna pitanja i/ili pojašnjenja u vezi zaštite Vaših osobnih podatka možete obratiti putem e-maila plinprojekt@plinprojekt.hr ili našem službeniku za zaštitu osobnih podataka Ivanišević Vanesa pisanim putem na adresu društva Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška. Također imate pravo prenositi podatke iz naše baze podataka drugom Voditelju obrade. Ovo pravo odnosi se samo na podatke koje ste nam pružili temeljem ugovora ili suglasnosti i ako se obrada provodi automatiziranim putem. Za obradu Vašeg zahtjeva imamo pravo tražiti provjeru Vašeg identiteta.

4.6. Pravo pritužbe nadležnom tijelu

Vaše temeljeno pravo je da podnesete pritužbu nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, ukoliko smatrate da je došlo od povrede Vaših osobnih podatka. Također ste slobodni i nama se obratiti ukoliko smatrate da na bilo koji način povrjeđujemo Vaša prava.

4.7. Pravo ograničenja

Vaše pravo je da tražite da se obrada Vaših podataka ograniči ukoliko A/ osporavate točnost osobnih podataka na razdoblje kojim se Voditelju obrade omogućuje provjera točnosti osobnih podataka, B/ ukoliko nama osobni podaci nisu više potrebi, ali ih vi zahtijevate radi utvrđivanja, ostvarivanja ili obrane zakonskih prava, C/ ukoliko ste uložili prigovor na obradu temeljem legitimnih interesa , u razdoblju u kojem se očekuje potvrda nadilaze li legitimni interesi voditelja obrade, vaša prava i D/ Ukoliko je obrada nezakonita, ali se vi protivite brisanju podatka te tražite ograničenje. Za obradu Vašeg zahtjeva možda ćemo tražiti provjeru Vašeg identiteta

5. ZAKLJUČAK

 • Niti u kojem slučaju nećemo zloupotrijebiti Vaše osobne podatke
 • Pri obradi postupamo u skladu sa zakonom i Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka

 • Podatke obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu

 • Podatke obrađujemo samo u onoj mjeri koja je nužna za postizanje zakonite svrhe

 • Poštujemo Vaša prava

 • Ako imate pitanja o tome kako postupamo s vašim osobnim podacima ili biste htjeli ostvariti Vaša prava opisana u točki 6. ovih Pravila, obratite nam se na plinprojekt@plinprojekt.hr ili pisanim putem na adresu sjedišta društva Plin Projekt, Alojzija Stepinca 36, Nova Gradiška.

 

 

ARHIVA DOKUMENATA

PRAVILA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA - 23.5.2018

 0800 200 225
Prijava stanja brojila - E-mail
  plinprojekt@plinprojekt.hr
Prijašnje stanje brojila:
Trenutno stanje brojila:
Cijena potrošenog plina (A):
Fiksna mj. naknada (B):
Porezna osnovica (A+B):
PDV (25%):
UKUPNO:

Plin Projekt portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Plin Projekt se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Plin Projekt može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Plin Projekt koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. Plin Projekt portal obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. Plin Projekt se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Plin Projekt portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela Plin Projekt portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Plin Projekt portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Plin Projekt portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Autorska prava

Plin Projekt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Moslavina Plin portala i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je Plin Projekt povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Kontakt

Više informacija o pravilima korištenja Plin Projekt portala možete dobiti na e-mail adresi plinprojekt@plinprojekt.hr.