Karakteristike prirodnog plina


Prirodni plin je energent bez boje, okusa i mirisa. Nije otrovan, lakši je od zraka i izgara plavim plamenom. Zapaljiv je i eksplozivan. Prije nego što uđe u distributivni sustav plinu se dodaje kemijsko sredstvo (odorans) jakog i karakterističnog mirisa, kako bi se u slučaju propusnosti osjetio.

Prema karakteristikama izgaranja, odnosno toplinskom toku koji plin ostvaruje na plameniku plin razlikujemo kako bi se standardizirala proizvodnja plinske opreme. Najčešća je sljedeća podjela:

 • Plinovi koji dobro izgaraju, lako se miješaju sa zrakom, izgaraju kratkim plavim plamenom, ne stvaraju čađu i ne dolazi do povrata plamena (gradski i koksni plin)
 • Plinovi koji izgaraju nešto duljim plamenom, izgaranjem nastaje ugljični monoksid (CO) i dolazi do odvajanja plamena od izlaza sapnice (prirodni plin)
 • Plinovi koji se lošije miješaju sa zrakom, vrhovi plamena su žute boje i izgaranjem se stvara čađa (ukapljeni naftni plin)

Plin projekt d.o.o. u distribucijskoj mreži koristi isključivo prirodni ili zemljani plin. Riječ je o fosilnom gorivu koje se najvećim dijelom ( 85 do 95 %) sastoji od metan (CH4), a to je najjednostavniji ugljikovodik bez mirisa i okusa. Nezapaljiv je, ali eksplozivan. Preostali udio su složeniji ugljikovodici, dušik (N) i ugljični dioksid(CO2). Najveći problem su upotrebi tog plina predstavlja nejednak udio metana ovisno o izvorištu pa je tako u ruskom plinu ima oko 98 % metana, a u nizozemskom 80 do 85 %.

Informacije o plinu


Plin je jedno od agregatnih stanja tvari u prirodi. U tom stanju molekule imaju dovoljnu unutarnju energiju da se oslobode iz stabilne strukture. Temperatura pri kojoj dobivaju tu energiju i prelaze u plinovito stanje naziva se vrelište. Za jednostavnije prikazivanje ponašanja plinova koriste se idealni plinovi koji ne postoje u prirodi. Stvarni se plinovi pod određenim uvjetima ponašaju kao idealni pa uz te uvjete sve jednadžbe koje vrijede za idealne plinove možemo koristiti i za stvarne.

Najčešće se koriste u sustavima grijanja i pripreme tople vode, proizvodnji električne i toplinske energije te u motorima s unutrašnjim izgaranjem.

Kao i svako drugo fosilno gorivo i prirodni plin ima ograničene zalihe. Procjene su današnje da bi zalihe prirodnog plina uz sadašnju razinu iskorištavanja mogle potrajati još stotinjak godina.

Prednosti prirodnog plina


 • ekološki prihvatljiv
 • visoki stupanj korisnosti
 • široki spektar upotrebe
 • lako i jednostavno dovođenje do potrošača
 • plaćanje prema potrošnji
 • instalacije zauzimaju malo prostora
 • nepotrebna je nabava goriva unaprijed
 • nema izdataka za spremnik goriva
 • optimalno reguliranje temperature
 • manji investicijski troškovi
 • niska emisija štetnih tvari

Osnovna svojstva prirodnog plina


Pri standardnom stanju:

CH4
Gornja ogrjevna vrijednost Hg = 10,28 kWh/m3 (37,010 MJ/m3)
Donja ogrjevna vrijednost Hd = 9.26 kWh/m3 (33,338 MJ/m3
Gornji Wobbeov broj Wg = 13,6 kWh/m3 (49,0MJ/m3)
Gustoća R = 0,731 kg/m3
Relativna gustoća D= 0,57 (lakši od zraka)
Molarna masa M = 16,32 kg/mol
Udio CO2 u dimnim plinovima CO2max= 11,84 %
Područje eksplozivnosti u zraku 5 – 15 %
 0800 200 225
Prijava stanja brojila - E-mail
  plinprojekt@plinprojekt.hr
Prijašnje stanje brojila:
Trenutno stanje brojila:
Cijena potrošenog plina (A):
Fiksna mj. naknada (B):
Porezna osnovica (A+B):
PDV (25%):
UKUPNO:

Plin Projekt portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Plin Projekt se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Plin Projekt može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Plin Projekt koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. Plin Projekt portal obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. Plin Projekt se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Plin Projekt portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela Plin Projekt portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Plin Projekt portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Plin Projekt portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Autorska prava

Plin Projekt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Moslavina Plin portala i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je Plin Projekt povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Kontakt

Više informacija o pravilima korištenja Plin Projekt portala možete dobiti na e-mail adresi plinprojekt@plinprojekt.hr.