Obavijesti


10.10.2016.

UPOZORENJE - OBAVIJEST POTROŠAČIMA

Nastavno na otvaranje tržišta prirodnog plina za kategoriju kućanstvo i ponude koje su se počele pojavljivati na tržištu prirodnog plina za opskrbu prirodnim plinom kategorije kućanstvo...

Nastavno na otvaranje tržišta prirodnog plina za kategoriju kućanstvo i ponude koje su se počele pojavljivati na tržištu prirodnog plina za opskrbu prirodnim plinom kategorije kućanstvo, PLINPROJEKT d.o.o. kao trenutni opskrbljivač prirodnim plinom u obvezi javne usluge želi vas, kao naše domaće kupce prirodnoga plina, informirati o načinu formiranja cijene prirodnoga plina, te druge informacije vezano za ponude na tržištu prirodnoga plina.

Naime, ukoliko vam netko nudi popust na cijenu plina za 4-5%, to ne znači da će kubik prirodnog plina biti jeftiniji za navedeni postotak. Pri kreiranju ponude svi opskrbljivači prirodnoga plina na tržištu mogu vam ponuditi popust samo na stavke „Trošak nabave plina“ i „Trošak opskrbe plina“ dok su stavke „Trošak distribucije“ i „Fiksna naknada – distribucija“ stavke koje su zakonski određene od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA-e), te drugi opskrbljivači prirodnim plinom na stavke ne mogu utjecati, niti davati eventualne popuste.

Ovime Vas izviještavamo da je cijena plina za javnu uslugu opskrbe plinom za predstojeću ogrijevnu sezonu smanjena za cca 20% u odnosu na prethodnu ogrijevnu sezonu, u zavisnosti od tarifnog modela kojem pripada krajnji kupac, sa primjenom od 01.04.2016. godine.
Nadalje, savjetujemo sve cijenjene kupce prirodnog plina da ukoliko se odlučite za eventualnu promjenu opskrbljivača prirodnim plinom, obratite pozornost što potpisujete, da li za vas kao kupce to što potpisujete u konačnosti izađe povoljnije ili skuplje, da li će vas drugi opskrbljivač uvjetovati preuzimanjem određene količine prirodnoga plina, da li ćete u slučaju raskida ugovora snositi troškove penalizacije i da li je ugrožena sigurnost opskrbe prirodnim plinom.

Prelaskom kod drugoga opskrbljivača prirodnog plina više nećete biti korisnik opskrbe prirodnim plinom u obvezi javne usluge, već prelazite na tržišnu uslugu opskrbe prirodnim plinom, a što u konačnosti znači sljedeće: količine prirodnog plina koje je PLIN-PROJEKT d.o.o. za vas kao naše kupce ugovorio s dobavljačem prirodnog plina u obvezi javne usluge HEP d.d. (bez ikakvih uvjetovanja o manje/više preuzetim količinama – eventualne troškove penalizacije za manje/više preuzete količine prirodnog plina PLIN-PROJEKT d.o.o. preuzima na sebe) morati ćete sami ugovarati s svojim novim opskrbljivačem prirodnog plina, sigurnost opskrbe koju garantira HEP d.d. kao naš dobavljač prirodnog plina u obvezi javne usluge (dovoljna količina prirodnog plina u skladištima prirodnog plina u slučaju kriznih stanja) osiguravati će vam novi opskrbljivač prirodnim plinom (sukladno Zakonu o tržištu plina trebao bi imati zakupljeno skladište), nabavnu cijenu prirodnog plina koju je donijela Vlada RH i koja je kod PLIN-PROJEKT d.o.o. kao opskrbljivača prirodnim plinom u obvezi javne usluge fiksna do 31.03.2017. ugovarate sami s svojim novim opskrbljivačem prirodnog plina (prije eventualnog potpisa ugovora provjerite da li je sklona promjenama).
Posebno skrećemo pozornost da PLIN-PROJEKT d.o.o. posjeduje blagajničke šaltere, na kojima ste u mogućnosti izvršiti uplate za utrošeni plin bez naknade,kao i dobiti sve potrebne informacije na zahtjev, uz mogućnost dogovora o plaćanju, što prelaskom kod drugog opskrbljivača prirodnim plinom više nećete moći koristiti.

Iz raznih iskustava koja smo zaprimili s drugih područja upozoravamo cijenjene kupce prirodnog plina i na to da su moguća i eventualna lažna predstavljanja i podmetanja ugovora, pa obavještavamo i na činjenicu da pristup mjernome setu na vašim objektima imaju isključivo predstavnici operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o., te ovim putem molimo cijenjene kupce prirodnog plina ukoliko uoče bilo kakve sumnjive radnje od strane predstavnika drugih tvrtki da isto obavijeste na telefon dežurne službe operatora distribucijskog sustava PLIN-PROJEKT d.o.o. Nova Gradiška, Alojzija Stepinca 36, besplatni tel.0800-200-225.

Vaš
PLIN-PROJEKT d.o.o.
Nova Gradiška
Alojzija Stepinca 36

 0800 200 225
Prijava stanja brojila - Internet
Prijava stanja brojila - E-mail
  ocitanje@plinprojekt.hr
  plinprojekt@plinprojekt.hr
Prijašnje stanje brojila:
Trenutno stanje brojila:
Cijena potrošenog plina (A):
Fiksna mj. naknada (B):
Porezna osnovica (A+B):
PDV (25%):
UKUPNO:

Plin Projekt portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Plin Projekt se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Plin Projekt može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Plin Projekt koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. Plin Projekt portal obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. Plin Projekt se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Plin Projekt portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela Plin Projekt portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Plin Projekt portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Plin Projekt portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Autorska prava

Plin Projekt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Moslavina Plin portala i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je Plin Projekt povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Kontakt

Više informacija o pravilima korištenja Plin Projekt portala možete dobiti na e-mail adresi plinprojekt@plinprojekt.hr.