Obavijesti


8.3.2014.

UPUTSTVA ZA PRAVILNO KORIŠTENJE PRIRODNOG PLINA

Napretkom tehnologije izrade trošila koja koriste prirodni plin kao gorivo, korištenje prirodnog plina ne predstavlja neki poseban rizik u smislu sigurnosti korisnika...

Napretkom tehnologije izrade trošila koja koriste prirodni plin kao gorivo, korištenje prirodnog plina ne predstavlja neki poseban rizik u smislu sigurnosti korisnika, ali nepravilno korištenje prirodnog plina , kao i neispravna plinska instalacija mogu dovesti do nesreća velikih razmjera po samog korisnika i njegovu okolinu.

Kako bi se eventualni nesretni događaji, koji za posljedicu mogu imati ljudske žrtve i velike materijalne štete izbjegli, nama je, kao Operatoru distributivnog sustava, dužnost i obaveza podučiti korisnike o pravilnoj uporabi prirodnog plina.
PRIRODNI PLIN je smjesa ugljikovodičnih plinova. Najveći udio u toj smjesi zauzima metan CH4 sa 92-98 %, a osim metana sadržava etan, propan, butan, ugljični dioksid, dušik i neke sumporovodike. Prirodni plin je bez okusa i mirisa, lakši je od zraka, te se u zatvorenom prostoru skuplja pod stropom. Izgara čisto, te u atmosferu ispušta niske količine štetnih plinova, sam po sebi nije otrovan i tek pri visokim koncentracijama 12 - 16 % izaziva nesvjesticu, ali je zapaljiv i eksplozivan. Da bi se lakše primjetilo njegovo prisustvo, prirodni plin se odorira - zasmrđuje, kako bi ga se moglo lako detektirati osjetilom mirisa.

Trovanja izaziva UGLJIČNI MONOKSID (CO), plin bez boje, mirisa, okusa, koji već u vrlo malim koncentracijama do 0,04 % izaziva glavobolju, od 0,04-0,064 % umor i nesvjesticu, od 0,064-0,4 % nesvjesticu i prestanak disanja, a u koncentraciji preko 0,4 % smrt u roku 5-10 minuta. Ugljični monoksid nastaje nepotpunim izgaranjem ugljikovodika zbog nedostatka dovoljne količine kisika za izgaranje , kao i nepravilnim odvodom dimnih plinova iz prostora gdje se nalazi trošilo, jer dimni plinovi sadrže i CO.

U slučaju trovanja ugljičnim m on oksid om hitno treba priskočiti u pomoć unesrećenom, iznijeti ga na svjež zrak, osloboditi ga odjeće koja ga steže i pozvati hitnu pomoć.

Kako bi se izbjegle nesreće koju može izazvati prirodni plin požarom ili eksplozijom, a ugljični monoksid trovanjem, plinska instalacija koja se nalazi u objektu korisnika, a sastoji se od cjevovoda, ventila, trošila (bojleri, grijalice, štednjaci), ventilacije i dimnjaka mora biti ispravna.

Kada uočite bilo koju neispravnost na plinskoj instalaciji ili osjetite mirisom prisutnost prirodnog plina u prostoriji, ne paničarite, ne uključujte bilo koja električna trošila, rasvjetu, zvonca, telefone, mobitele, ne upotrebljavajte otvoreni plamen, ne pušite, provjetrite prostorije otvaranjem prozora i vrata, zatvorite glavni zaporni ventil na plinskoj instalaciji i tek kad izađete iz ugroženog prostora nazovite dežurnu službu Plin-Projekt-a d.o.o. koja Vam je dostupna od 0 - 24 sata svaki dan u godini na telefon 035/361-999 ili besplatni broj 0800-200-225. Djelatnici Plin-Projekt-a d.o.o. će utvrditi neispravnost i ako se radi o malom kvaru odmah će ga otkloniti, a ako se radi o većoj neispravnosti postupiti će se na slijedeći način:

Ukoliko se tijekom ispitivanja plinskih instalacija mjerenog dijela utvrdi propusnost ili tehnička neispravnost plinske instalacije, potrošač plina potpisuje i preuzima zapisnik o ispitivanju mjerenog dijela plinske instalacije koji je napisan od strane djelatnika Plin-Projekt d.o.o.

Postupak sanacije plinske instalacije do puštanja plina na korištenje ovisi na kojem je djelu plinske instalacije nepravilnost utvrđena (plinski cjevovod, plinsko trošilo, dimovodni sustav, sustav dobave zraka): Propusnost plinskog cjevovoda

Kada se ispitivanjem plinske instalacije mjerenog dijela utvrdi propusnost, zapor prije plinomjera se zatvara i plombira, po potrebi se skida plinsko brojilo, a postupak sanacije je slijedeći:

 1. Potrošač angažira stručno-tehnički osposobljenog plinoinstalatera, u daljnjem tekstu plinoinstalater, (popis
  na www.plinprojekt.hr) radi izvođenja radova na sanaciji propusnosti plinske instalacije.
 2. Plinoinstalater prijavljuje izvođenje radova u Plin-Projekt d.o.o.
 3. Plininstalater sanira mjesta propusnosti na plinskoj instalaciji.
 4. Nakon izvedene sanacije, plinoinstalater dogovara termin sa Tehničkom službom Plin-Projekt-a d.o.o. za
  pregled, ispitivanje i puštanje plina na korištenje.

Neispravno plinsko trošilo
Kada se pregledom i ispitivanjem plinske instalacije utvrdi neispravnost ili propusnost na plinskom trošilu, zapor prije trošila je zatvoren i plombiran, neispravnost se zapisnički konstatira od strane ovlaštenog ispitivača, a postupak sanacij  je slijedeći:

 1. Potrošač angažira ovlaštenog servisera radi otklanjanja neispravnosti na plinskom trošilu.
 2. Ovlašteni serviser otklanja neispravnost na plinskom trošilu
 3. Ovlašteni serviser otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 4. Ovlašteni serviser dostavlja primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Tehničku službu Plin-Projekt-a
  d.o.o..

Neispravan dimovodni sustav
Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost dimovodnog sustava (npr. neispravan spoj trošila na dimnjak, neispravan dimnjak), zapor prije trošila je zatvoren i plombiran, a postupak sanacije je slijedeći:

 1. Potrošač angažira ovlaštenog područnog dimnjačara radi otklanjanja neispravnosti na dimovodnom sustavu.
 2. Nakon što je otklonjena neispravnost na dimovodnom sustavu, potrošač angažira ovlaštenog servisera koji
  provjerava ispravnost plinskog trošila i odvod dimnih plinova, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko
  trošilo.
 3. Ovlašteni serviser dostavlja primjerak zapisnika o otklanjanju neispravnosti u Tehničku službu Plin-Projekt-a
  d.o.o..

Neispravan sustav dobave zraka
Kada se pregledom plinske instalacije utvrdi neispravnost sustava dobave zraka postupak sanacije je slijedeći:

 1. Potrošač  angažira ovlaštene  osobe  za otklanjanje utvrđenih neispravnosti  (  npr.   stolara za ugradnju
  ventilacijskih otvora, električara za otpajanje električnog ventilatora, građevinskog radnika za ugradnju
  ventilacijskih otvora u vanjskom zidu...)
 2. Ukoliko je zatvoren zapor prije trošila, potrošač angažira ovlaštenog servisera koji provjerava ispravnost
  plinskog trošila i sustav dobave zraka, otvara zapor prije trošila i pušta u pogon plinsko trošilo.
 3. Ovlašteni serviser dostavlja zapisnik o otklanjanju neispravnosti u Tehničku službu Plin-Projekt-a d.o.o..

VRLO VAŽNE NAPOMENE:
Napominjemo da ugrađena PVC ili aluminijska stolarija, uporaba kuhinjske nape ili bilo kakvih drugih ventilatora utječe na rad trošila spojenog na dimnjak i u takvim slučajevima postoji mogućnost povrata dimnih plinova u prostoriju smještaja plinskog trošila.

Iz navedenih razloga potrebno je redovito vršiti održavanje i pregled plinske instalacije, plinskih trošila i dimnjaka SAMO od strane djelatnika Plin-Projekt-a d.o.o., stručno-tehnički osposobljenih plinoinstalatera, ovlaštenih servisera i ovlaštenih područnih dimnjačara. Svaka naknadna preinaka plinske instalacije (uključivo trošila, dimovoda ili ventilacije ) te ugradnja napa, ventilatora, PVC ili aluminijske stolarije, sušilica te zamjena stolarije, može se vršiti isključivo uz prethodno savjetovanje i uz odobrenje Plin-Projekt-a d.o.o..
Ukoliko je sanacija takva da prema Zakonu o prostornom uređenju i građenju i drugoj zakonskoj regulativi, zahtjeva ishođenje određene dokumentacije i drugih dozvola, u obavezi vlasnika je da iste ishodi.

Svaka preinaka na plinskoj instalaciji od neovlaštenih osoba i bez znanja i odobrenja Plin-Projekt-a d.o.o. povlači kaznenu odgovornost za izvršitelja takvih radova, a za potrošača će rezultirati prekidom isporuke plina.

VAŽNI TELEFONI:
Dežurna služba Plin-Projekt d.o.o.  - 035/361-999
besplatni broj    0800-200-225
Policija - 192
Državna uprava za zaštitu i spašavanje - 112

 0800 200 225
Prijava stanja brojila - Internet
Prijava stanja brojila - E-mail
  ocitanje@plinprojekt.hr
  plinprojekt@plinprojekt.hr
Prijašnje stanje brojila:
Trenutno stanje brojila:
Cijena potrošenog plina (A):
Fiksna mj. naknada (B):
Porezna osnovica (A+B):
PDV (25%):
UKUPNO:

Plin Projekt portal štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. Plin Projekt se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika. Plin Projekt može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja portala (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Plin Projekt koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao portal i njegove sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. Plin Projekt portal obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. Plin Projekt se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja pravila Plin Projekt portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.

Pravila korištenja

Korištenjem bilo kojeg dijela Plin Projekt portala i svih njegovih dijelova automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici kontinuiranim korištenjem Plin Projekt portala ili bilo kojeg njegovog dijela, u svakom trenutku upoznati s aktualnim pravilima korištenja, te da su ih razumjeli u cijelosti. Niti jedan dio Plin Projekt portala ne smije se koristiti u nezakonite svrhe niti za promoviranje istih.

Autorska prava

Plin Projekt polaže autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizalne i audio materijale, baze podataka i programerski kod). Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala smatra se kršenjem autorskih prava Moslavina Plin portala i podložno je tužbi. Neovlašteno korištenje bilo kojeg dijela portala bez dozvole vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi. Ukoliko smatrate da je Plin Projekt povrijedio Vaša autorska prava, slučaj će biti odmah razmotren a sporni sadržaji bit će uklonjeni odmah po eventualnom ustanovljavanju istinitosti sadržaja žalbe.

Kontakt

Više informacija o pravilima korištenja Plin Projekt portala možete dobiti na e-mail adresi plinprojekt@plinprojekt.hr.